Image
Image
Image
Image
Image

Συγκρότηση

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - "AthensMBA" συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).
Συμμετέχουν από το ΕΜΠ, οι Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Tα συμμετέχοντα από το ΟΠΑ τμήματα είναι το Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Νέα

Image
Image
Image
Image