Image
Image
Image
Image
Image

Απόφοιτοι

Το AthensMBA προσφέρει υψηλό επίπεδο σπουδών και σε συνδυασμό με το κύρος που προσδίδουν τα συνεργαζόμενα Iδρύματα, παρέχει όλα τα εφόδια για μια πετυχημένη σταδιοδρομία. Η συμβολή του προγράμματος όμως, δεν σταματά στα ακαδημαϊκά εφόδια.
Κάθε χρόνο φυλλάδιο αποφοίτων (class profile) με σύντομα βιογραφικά προωθείται σε εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης, διοργανώνονται ημερίδες καριέρας σε συνεργασία με τα γραφεία διασύνδεσης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις οποίες συμμετέχει μεγάλος αριθμός εταιρειών.
Σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν από απόφοιτους προηγούμενων ετών, η απορρόφηση στην αγορά εργασίας ήταν εξαιρετική καθώς σχεδόν όλοι απορροφήθηκαν από την αγορά εργασίας σε 4 μήνες ή νωρίτερα.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης αναδύονται δεσμοί, η διάρκεια των οποίων ξεπερνά τα χρονικά πλαίσια των σπουδών, λειτουργώντας καταλυτικά στην περαιτέρω επαγγελματική σταδιοδρομία.

Σύλλογος αποφοίτων ΜΒΑ

Ο σύνδεσμος αποφοίτων του προγράμματος (AthensMBA Alumni) δημιουργήθηκε το 2000, με σκοπό τη συνεχή και απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών παρελθόντων ετών, αλλά και τη διασύνδεσή τους με την πανεπιστημιακή κοινότητα.

 

Ιστοσελίδα συνδέσμου αποφοίτων: http://www.athensmba.gr

Ημέρες Καριέρας

Το ΟΠΑ διοργανώνει κάθε χρόνο μέρες καριέρας, οι οποίες περιλαμβάνουν ομιλίες αναφορικά με τις προοπτικές σταδιοδρομίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της Οικονομίας, αλλά και συνεντεύξεις των αποφοίτων με στελέχη μεγάλων Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισμών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του Γραφείου Διασύνδεσης του ΟΠΑ.

Νέα

Image
Image
Image
Image