Image
Image
Image
Image
Image

Το πρόγραμμα

Εξέχον και ιδιάζον χαρακτηριστικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος AthensMBA είναι η συνεργασία δύο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μια συνεργασία που δημιουργεί υψηλή αξία στις σπουδές τύπου ΜΒΑ. Η διεπιστημονική προσέγγιση από τους καθηγητές των συνεργαζομένων τμημάτων των δύο Πανεπιστημίων, η πρόσβαση στη χρήση της σημαντικής τους υποδομής (βιβλιοθήκες, δίκτυα, κλπ.) και η αλληλοσυμπληρούμενη φύση των δύο πανεπιστημίων εξασφαλίζει ένα ολοκληρωμένο και μοναδικό μαθησιακό περιβάλλον.
Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι ο βέλτιστος συνδυασμός τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών γνώσεων, διαμορφώνει την ταυτότητα του σύγχρονου στελέχους που ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες, τόσο των επιχειρήσεων όσο και της δημόσιας διοίκησης στον Eλληνικό και το Διεθνή χώρο.
Στο AthensMBA μορφώνονται στελέχη τα οποία, ανεξαρτήτως του αρχικού τους γνωστικού υποβάθρου, μπορούν να κατανοήσουν το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον και επομένως, να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά μέσα σε αυτό, καθώς μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στην αναδυόμενη κοινωνία της πληροφορίας και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας.

Κανονισμός Προγράμματος

Κανονισμός Σπουδών

Νέα

Image
Image
Image
Image