Image
Image
Image
Image
Image

Μαθήματα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας πέντε εξαμήνων.
Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 20 μαθήματα (4 εξάμηνα) καθώς και εκπόνηση ατομικής μεταπτυχιακής εργασίας (5ο εξάμηνο).
Κάθε εξάμηνο έχει δύο περιόδους μαθημάτων, όπου η κάθε περίοδος αποτελείται από 7 εβδομάδες διδασκαλίας (28 διδακτικές ώρες) και 2 εβδομάδες εξετάσεων.
Τα μαθήματα απαιτούν υποχρεωτική παρακολούθηση και διεξάγονται καθημερινές 2 έως 3 φορές την εβδομάδα και ώρες 18:00-21:30.
Τα μαθήματα ξεκινούν κάθε Σεπτέμβριο.

 

Μαθήματα πρώτου έτους Μαθήματα δευτέρου έτους

 

Νέα

Image
Image
Image
Image