Image
Image
Image
Image
Image

Επιδιωκόμενοι Στόχοι

Κύριο στόχο του Προγράμματος αποτελεί η μόρφωση στελεχών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που ενδιαφέρονται να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, ώστε να μπορούν να καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες και να είναι ικανά να προωθήσουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οργανισμών στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο. 

Νέα

Image
Image
Image
Image