Image
Image
Image
Image
Image

Διευθυντές

Ο Κωνσταντίνος Κασιμάτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο Χρηματοοικονομική Διοίκηση.
Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη Xρηματοοικονομική-Mακροοικονομική, (Middlesex University 2000), Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MA) in Money, Banking and Finance (Middlesex University 1996) και Πτυχίου BA in Business Administration (University of Wolverhampton 1995).
kasimatis
Κατά την περίοδο 2003-2009 ήταν Λέκτορας και την περίοδο 2009-2015 Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Την περίοδο 2002-2003 εργάστηκε στη Διεύθυνση του Risk Management της Εμπορικής Τράπεζας. Κατά τα έτη 1998 - 2000 (part-time) και 2000-2002 (full-time) υπήρξε Λέκτορας Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Middlesex, υπεύθυνος μαθημάτων Χρηματοοικονομικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και επιβλέπων πτυχιακών εργασιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 'Money, Banking and Finance'. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της αποτίμησης αξιογράφων, συμπεριφορική χρηματοοικονομική, εθνικό χρηματοοικονομικό κίνδυνο και διάρθρωση χαρτοφυλακίου. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά, όπως Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance, Journal of Business Finance and Accounting, Review of Quantitative Finance and Accounting, International Review of Financial Analysis, κ.α.
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.aueb.gr/pages_en/faculty/faculty_en_short.php?facid=1260
kasimatis Ο Βρασίδας Λεώπουλος είναι Καθηγητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. Ειδικεύεται σε θέματα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Προγραμματισμού και Διοίκησης Έργων, Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων Παραγωγής και Βιομηχανικής Πληροφορικής. Είναι Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία (D.E.A. - Universite Paris ΙX Dauphine 1982, PhD Universite Paris ΙX Dauphine 1985).
Έχει σημαντικό διδακτικό έργο, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, που σχετίζεται με τον Προγραμματισμό και Διοίκηση Έργων, τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, το Σχεδιασμό και Προγραμματισμό Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και την εφαρμοσμένη Βιομηχανική Στατιστική. Έχει εργαστεί στο Εθνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Αυτοματισμών Γαλλίας (INRIA), στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης, στην εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού CCC GREECE ltd, ως Manager of Software Engineering και στην εταιρεία Συνέργεια ΑΕ ως υπεύθυνος ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων βιομηχανικής πληροφορικής.
Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό έργων ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας. Συμμετείχε ως μέλος της ομάδας έργου για την ανάπτυξη του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις». Έχει μεγάλη εμπειρία στον προγραμματισμό και τη διοίκηση έργων ανάπτυξης συστημάτων βιομηχανικού λογισμικού. Είναι Διευθυντής του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας (ΒΔ&ΕΕ) της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. Επίσης, διευθύνει το Μετροτεχνικό Εργαστήριο Τομέα ΒΔ&ΕΕ ΕΜΠ το οποίο έχει διαπιστευθεί κατά το πρότυπο ISO 17025.
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://vleo.simor.ntua.gr/

Νέα

Image
Image
Image
Image