Image
Image
Image
Image
Image

Διευθυντές

Η Ελένη Σαλαβού είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα επιχειρηματικότητας (συμβατικής και κοινωνικής), καινοτομίας και στρατηγικής μικρού μεγέθους επιχειρήσεων. Είναι ιδρυτικό μέλος της ερευνητικής μονάδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας (http://use.aueb.gr/) και Διευθύντρια του εργαστηρίου διοίκησης επιχειρήσεων  (https://www.aueb.gr/en/content/research-laboratories-0) στο Πανεπιστήμιο.

     Salavou 300x300 

Το επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σημαντική δραστηριότητα σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα από το 1997. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή της πορεία, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες εντός του γνωστικού της αντικειμένου και καθοδήγηση σε πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας.

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://www.aueb.gr/el/faculty_page/%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B7
kasimatis Ο Βρασίδας Λεώπουλος είναι Καθηγητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. Ειδικεύεται σε θέματα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Προγραμματισμού και Διοίκησης Έργων, Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων Παραγωγής και Βιομηχανικής Πληροφορικής. Είναι Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία (D.E.A. - Universite Paris ΙX Dauphine 1982, PhD Universite Paris ΙX Dauphine 1985).
Έχει σημαντικό διδακτικό έργο, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, που σχετίζεται με τον Προγραμματισμό και Διοίκηση Έργων, τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, το Σχεδιασμό και Προγραμματισμό Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και την εφαρμοσμένη Βιομηχανική Στατιστική. Έχει εργαστεί στο Εθνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Αυτοματισμών Γαλλίας (INRIA), στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης, στην εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού CCC GREECE ltd, ως Manager of Software Engineering και στην εταιρεία Συνέργεια ΑΕ ως υπεύθυνος ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων βιομηχανικής πληροφορικής.
Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό έργων ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας. Συμμετείχε ως μέλος της ομάδας έργου για την ανάπτυξη του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις». Έχει μεγάλη εμπειρία στον προγραμματισμό και τη διοίκηση έργων ανάπτυξης συστημάτων βιομηχανικού λογισμικού. Είναι Διευθυντής του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας (ΒΔ&ΕΕ) της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. Επίσης, διευθύνει το Μετροτεχνικό Εργαστήριο Τομέα ΒΔ&ΕΕ ΕΜΠ το οποίο έχει διαπιστευθεί κατά το πρότυπο ISO 17025.
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://vleo.simor.ntua.gr/

Νέα

Image
Image
Image
Image