Image
Image
Image
Image
Image

Αποστολή

Αποστολή του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - "AthensMBA" είναι η εκπαίδευση πτυχιούχων κυρίως θετικών και οικονομικών επιστημών, ώστε να καταστούν ικανοί να αναλάβουν υψηλά διοικητικά καθήκοντα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά προγράμματος εκπαίδευσης στην αιχμή της Οικονομικής, Διοικητικής και Τεχνικής Επιστήμης, όπως καλλιεργούνται στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που το συνδιοργανώνουν.

Νέα

Image
Image
Image
Image